Iveco verhoogt produktie in Ulm

In 1988, zou de fabriek van Iveco te Ulm (BRD) zowat 16.500 zware voertuigen moeten produceren, hetgeen een produktievermeerdering van om en bij de 20 % betekent. Dit resultaat zal behaald worden door het in gebruik nemen van een tweede montagelijn.