Advertentie
Advertentie

IVO' pakt voor vierde keer uit met databank voor jongeren

Via die informatiebron word je misschien tijdelijk parkwachter bij Mini Europe, informatikus bij bougiefabrikant Champion of bejaardenhelpster, om wat voorbeelden uit de praktijk te noemen. Met de IVO-databank kunnen jongeren de hand leggen op adressen van bedrijven, vrijwilligersorganizaties en stage-inrichters die iets aan te bieden hebben. Vakantiestages verbeteren je talenkennis, bezorgen je een sportieve geest, kreativiteit en algemene vorming of leren je hoe je met informatika moet omgaan, aldus het IVO. Vrijwilligers kunnen zich persoonlijk engageren en hun kijk op de wereld verruimen. Wie een studentenjob doet, leert het klappen van de zweep kennen en raakt vertrouwd met de realiteit van het bedrijfsleven. Allemaal argumenten die jonge mensen schijnen te overtuigen want in 1989 schreven 66.600 jongeren zich in voor één of meerdere aanbiedingen (74% voor een studentenjob, 21% voor een stage en 5% voor vrijwilligerswerk). Ongeveer 25.000 mensen raadpleegden de databank en 4.750 jongeren vervulden uiteindelijk een job of stage. Het IVO wil een brug slaan tussen het bedrijfsleven en "het grote publiek'. In dit geval zijn jongeren zijn daarbij de doelgroep. Een diploma alleen is niet genoeg om je uit de slag te trekken op de arbeidsmarkt, zegt André Van Beylen, afgevaardigde-bestuurder van het IVO. Wanneer er (zoals nu) een overaanbod van arbeidskrachten bestaat, geven andere elementen (met name persoonlijke kwaliteiten) de doorslag. Jongeren moeten blijk geven van een stevige algemene vorming, talenkennis, zin voor dynamisme en kreativiteit, aanpassingsvermogen, enzovoorts. Bovendien zet de informatika zijn opmars in de bedrijven voort. Jongeren moeten dus gesensibilizeerd en geïnformeerd worden zodat ze de waarde van hun "menselijk kapitaal' verhogen, aldus de motivatie. Dit jaar heeft de IVO-databank een aanbod van 35.300 stages (talen, informatika, sport, kultuur of een kombinatie), 30.200 studentenjobs en 10.000 "vakatures' voor vrijwilligers. Daarmee is het aanbod ongeveer drie keer zo groot als bij de start vier jaar geleden. Coca- Cola zal ruim 400.000 folders aan de scholen bezorgen. De filialen van de Generale Bank verwerken de aanvragen. IBM ontwikkelde een computerprogramma waardoor de kandidaten de gewenste inlichtingen krijgen. Via Studio Brussel worden de jongeren wekelijks op de hoogte gehouden van de campagne.DB