Izegemse verbrandingsoven moet dicht

(belga) - De bestendige deputatie van West-Vlaanderen heeft beslist de vergunning voor de Izegemse huisvuilverbrandingsinstallatie IVIO niet te verlengen. Het provinciebestuur nam deze beslissing omdat de gevraagde investeringen niet werden uitgevoerd. De Izegemse verbrandingsoven is verouderd en werkt milieuvervuilend. De deputatie besliste in juni van vorig jaar strengere normen op te leggen aan de Izegemse verbrandingsinstallatie. Zo moest er onder meer een natte rookwasinstallatie komen. Een en ander zou een investering vergen van 400 miljoen fr. Een beroep van de IVIO tegen de strengere normen is nog steeds lopend. De huidige vergunning loopt nog tot begin volgend jaar.