Jaarlijkse deliberatiesallicht afgeschaft

(tijd) - De verplichte jaarlijkse deliberaties in het hoger onderwijs verdwijnen wellicht. De jongste discussietekst over de flexibilisering van het hoger onderwijs legt alleen nog maar een deliberatie op aan het einde van een opleiding en aan het einde van het eerste jaar van een bacheloropleiding. De tekst legt de principes vast van de invoering van een studiepuntensysteem. Bij de tekst hoort ook een voorontwerp van decreet, waarover maandag voor de laatste maal wordt overlegd.