Jaarverslag AROL

Efficiënte kontrole op naleving leefmilieuwetten onbestaande(tijd) - Door gebrek aan gekwalificeerd personeel en werkingsmiddelen is efficiënte kontrole op de naleving van de milieuwetgeving door de inspektiediensten van leefmilieu zo goed als onbestaande. Tot dat besluit moet men wel komen bij het nalezen van het jaarverslag van het bestuur Leefmilieu van de (Vlaamse) Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.