Jaarverslag beursgenoteerdebedrijven krijgt onvoldoende

(tijd) - De helft van de Belgische beursgenoteerde bedrijven vermeldt in het jaarverslag niet hoeveel erelonen worden betaald aan de commissaris voor niet-auditdiensten. Dat is nochtans een wettelijke verplichting. Slechts vier bedrijven op de tien hebben een auditcomité;17 procent zet een nominatiecomité in voor de benoeming van bestuurders. Bijna de helft doet ook een beroep op een remuneratiecomité.