Jachtrechten worden geregionalizeerd

(tijd) - Per 1 juni e.k. vervallen de nationale jachtrechten. Vanaf die datum mogen de gewesten een heffing op de jacht invoeren. Uiteraard zal betaling van een gewestheffing slechts recht geven om te jagen op het grondgebied van het betrokken gewest. De nationale regering beurde tot dusver jaarlijks zowat 75 miljoen frank uit de jachtrechten betaald door inwoners van het Vlaamse gewest.