Jackpot Junction: een indianenverhaal van 60 miljoen dollar

(van onze verslaggever)