Advertentie
Advertentie

Jacques Attali,

Jacques Attali, Franse schrijver, over het voorstel van een Frans-Duitse unie. 'Het zou zeker een manier zijn om Europa naar een hoger niveau te tillen. De weigering van bepaalde landen vooruit te gaan, mag geen reden zijn om de anderen te verhinderen dat wel te doen. Als Europa zich moet richten op de meest langzame zal dat een ramp zijn. De Europese Unie mag geen hinderpaal zijn voor flexibiliteit. Frankrijk en Duitsland zijn, rekening houdend met hun geschiedenis, het best geplaatst om samen met de Benelux het voortouw te nemen. Maar ik heb niks tegen het idee van een Belgisch-Deense unie of een Italiaans-Spaanse.' Le Soir John Kay, columnist, over de omvang van de economie van een land. 'Groot betekent niet automatisch rijk. Noorwegen, Nederland en Denemarken behoren tot de meest welvarende landen ter wereld. Het bruto nationaal product van Zwitserland is niet veel kleiner dan dat van India en dat ondanks het feit dat India meer dan honderd keer zoveel inwoners telt. Deze kleine landen doen het zo goed omdat ze actief participeren aan de globale economie. Zwitserland gedijt omdat het zich specialiseert in een beperkt aandeel van goederen en diensten en de meeste andere producten invoert. Voor bedrijven en landen is een kleine schaal immers geen beletsel voor succes als je een competitief voordeel ontwikkelt en produceert wat anderen willen kopen.' Financial Times Ruud Lubbers, VN-commissaris voor de Vluchtelingen, over het vluchtelingenbeleid van de EU-landen 'De bottom line moet toch zijn: is dit goed voor de asielzoeker? Niet: hoe geraken we er zo snel mogelijk vanaf? Maar wat doen we nu? Zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen buitenwerken. Het politieke klimaat nodigt de politici uit om hun burgers te beschermen tegen buitenlanders in plaats van correct te oordelen wie van die buitenlanders bescherming nodig heeft. En dan doen ze ondoordachte voorstellen.' De Standaard Erik Buyst, professor economie en economische geschiedenis aan de KULeuven, over het kapitalistisch model in Belgie 'Sommige academici geloven dat wij te zeer in een soort shareholder capitalism leven. Dat betekent dat de belangen van eigenaars of aandeelhouders heel zwaar doorwegen. Als een bedrijf goed loopt, bestaat daarom de kans dat het snel verkocht wordt. In Nederland heb je het model van het managementkapitalisme. De managers hebben veel meer macht, ook ten overstaan van hun aandeelhouders. Vandaar dat Nederlandse ondernemingen blijkbaar makkelijker doorgroeien tot multinationals.' Knack