Jadot: tekort gezondheidszorg onvermijdelijk

(tijd) - Volgens de secretaris-generaal van het federale ministerie van Werkgelegenheid, Michel Jadot, eindigt de ziekteverzekering volgend jaar zonder enige twijfel in het rood. Dat is een zekerhei, zegt hij in een interview met La Libre Belgique.De topambtenaar, die sterk aanleunt bij de regeringspartij PS, schetst een weinig optimistisch beeld over de financiële toekomst van de gezondheidszorg en over de verwachtingen voor de rondetafelconferentie. Die conferentie moet tot een strategisch plan voor de sociale zekerheid leiden.De rondetafelconferentie wordt volgens Jadot uiteindelijk niet meer dan een hoogmis die sommige sociale spanningen nog kan laten toenemen. De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (SP), en zijn collega van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), zijn de voogdijministers van de conferentie.Jadot twijfelt aan de haalbaarheid van een mechanisme om de financiële verantwoordelijkheid van de artsen te vergroten. Volgens de ambtenaar is het onmogelijk in een dergelijk mechanisme te voorzien wanneer de belanghebbende artsen intussen weten dat hun budget met 250 tot 370 miljoen euro (10 tot 15 miljard frank) ondergewaardeerd is.Michel Jadot roept op de Sociale Zekerheid niet langer te gebruiken voor andere doelstellingen. Hij voegt eraan toe dat zowel voor de ziekteverzekering als voor de sociale uitkeringen de budgetten moeten worden geherwaardeerd.