Jan Blokker, columnist, over Nederland

Jan Blokker, columnist, over Nederland 'De neiging naar neutraliteit is in Nederland al eeuwenlang een diep ingewortelde trek. Op die manier zijn we de Eerste Wereldoorlog doorgekomen. Het instinct van 'wij moeten erbuiten blijven'. Maar merkwaardig genoeg gaat dat gepaard met een geweldige vorm van zelfverheerlijking en het gevoel dat we beter zijn dan de rest. Lichte oneffenheden blazen we graag groot op: een duin heet hier algauw Klein Zwitserland en in Zuid-Limburg schijn je nog hotels te vinden met de naam Alpenzicht. Vroeger was ons plechtanker God, maar sinds God er niet meer is en ze dat zelfs bij het CDA in de gaten hebben, is hij vervangen door Amerika. Sterk, machtig, superpower - wat wil je nog meer? Bij de minste dreiging gaan we schuilen onder de Amerikaanse paraplu. Nederland is een laf land hoor, vergis je niet! Belgie waarschijnlijk ook, maar net iets minder. Als ik Balkenende en zijn fluisterpop Jaap de Hoop Scheffer (de Nederlandse minister van BZ) de Amerikanen naar de mond hoor praten, kan ik echt jaloers zijn dat die rotbelgen Verhofstadt als premier hebben en die gezellige dikkerd als minister van Buitenlandse Zaken.' Knack Paul Krugman, columnist, over de oorlog in Irak 'Maakt het wat uit dat de Amerikanen misleid zijn in deze oorlog? Sommigen zeggen van niet: we hebben gewonnen, en het Iraakse volk werd bevrijd. Maar we moeten onszelf toch enkele serieuze vragen stellen, niet enkel over Irak, maar ook over onszelf. Worden de leiders van een democratisch land niet verondersteld hun burgers de waarheid te vertellen? Men vraagt zich af of het gros van de Amerikaanse bevolking ooit zal weten dat de oorspronkelijke reden voor de oorlog achteraf vals is gebleken. Eigenlijk, denk ik, geloven de meeste Amerikanen dat er wel degelijk massavernietigingswapens zijn gevonden. (...) Het blijft waar dat de oorlog een tiran heeft omvergeworpen. Maar de beslissingen in een democratie, of ze nu juist of fout waren, worden verondersteld te worden genomen met de geinformeerde toestemming van haar burgers. Dit keer is dat niet gebeurd. En we zijn toch een democratie - of niet?' The New York Times Renaat Landuyt, Vlaams vice-minister-president, over communicatie 'Ik heb geleerd dat je in deze tijden van communicatie de dingen het best niet bescheiden voorstelt, anders geloven ze dat je weinig doet. Achilles van Acker kon nog zeggen: je moet vooral je werk goed doen. Nu moet je je werk niet alleen goed doen, maar het nog luid zeggen ook, of niemand weet het. Als je een bescheiden karakter hebt, valt dat... zwaar.' De Morgen