Advertentie
Advertentie

Jan van Dam, VRT-radiojournalist, over internet als middel om de burge

r meer te betrekken bij de besluitvormingWe moeten het internet ook niet overschatten. Het is niet veel meer dan een superbibliotheek met ingebouwde rekenmachine en boodschappensysteem. Van internet mag je net zomin verwachten dat het de maatschappij vanzelf democratischer zal maken of dat het de kloof met de burger zal dichten. Dat moeten de politici zelf doen, én de burgers. (...) Eigenlijk gaat het daar niet om. Tussen de verkiezingen is men nauwelijks betrokken. De besluitvorming verloopt dan via de politieke piramide. Verkiezingen hebben dus eigenlijk een hoog referendumgehalte. Waar het wel op aankomt, is dat iedere burger mag meedenken. Nu gebeurt dat zeer informeel. De politicus vangt links of rechts wat op en met wat nattevingertalent en beïnvloeding door niet-verkozen medewerkers komt hij of zij tot ideeën en standpunten. En het zijn immers altijd de pressiegroepen, lobbyisten en vakbonden geweest die het makkelijkst de weg vonden. Als regering, parlement, partijen en politici nu hun website openen, met antwoordmogelijkheid, tja, dan krijgt de gewone burger er een kans bij. Want de kloof is er met de burger, niet met de clubs die altijd werden en zullen worden gehoord. KnackA. Mosmans, gedelegeerd bestuurder bij reclamegroep FHV/BBDO in Amstelveen, over het nieuwe imago van BPHelaas komt het ook nog steeds vaak voor dat ondernemingen denken in beweging te kunnen zijn door puur de buitenkant te veranderen. Even een ander gezicht tonen door het laten ontwikkelen van een nieuwe reclamecampagne of een nieuwe huisstijl. De zeer recente activiteiten van het Brits-Amerikaanse BP Amoco vallen wat mij betreft in deze categorie. BP wordt (weer) de naam die het concern gaat hanteren, maar voor niet minder dan 16 miljoen gulden heeft men zich door de identity consultants van het internationale designbureau Landor een nieuw logo laten aanmeten. Een wit-geel-groene zonnebloem, het symbool van Helios de zonnegod van de Oude Grieken, gaat het bekende icoon van BP, het geel-groene schild vervangen. BP betekent nu ook geen British Petroleum meer, maar Beyond Petroleum. Hoeveel zelfontkenning kan een onderneming aan? Greenpeace heeft inmiddels de bal al ingekopt: Burning the Planet is naar hun mening de nieuwe betekenis van BP. De recente logo/huisstijlwijzigingen bij Fortis of Rabobank lijken beter aan te sluiten bij de werkelijke veranderingen daar. BP bedrijft geen corporate fitness, maar heeft zich een corporate facelift laten aanpraten. Het Financieele DagbladEric Kirsch, ex-topman van de Regie der Luchtwegen, over zijn carrière in de directie van de luchthaven van ZaventemIn de ogen van de buitenwereld heb ik gefaald. Zaventem had jarenlang een slecht imago onder de Regie der Luchtwegen. Nu de grote managers er zijn aangetreden, bol ik het na één jaar al af. Dan mag ik nog verkondigen wat ik wil, het oordeel is geveld. Iemand die tien jaar een topfunctie heeft bekleed en dan zo vertrekt, komt niet terug. De Standaard