Janssen doet imago van parel aan de Vlaamse kroon alle eer aan

BEERSE (tijd) - Janssen Pharmaceutica boekte over 1994 een cash flow van 15,4 miljard fr., wat zowat de helft meer is dan het jaar voordien. De bedrijfwinst van deze Vlaamse tak uit de Amerikaanse Johnson & Johnson-groep steeg van 5,9 naar 6,8 miljard fr. De mooie cijfers worden echter enigszins overschaduwd omdat het nieuwe produkt Risperdal om administratief-technische redenen nog niet op de Belgische thuismarkt verkrijgbaar is. Gedelegeerd bestuurder Staf Van Reet trekt nog niet meteen konklusies uit het schoorvoeten van de Belgische overheid maar is toch kordaat: 'Mocht dit bij herhaling gebeuren, dan legt dat een hypoteek op de aanwezigheid van Janssen in België.' De nettowinst van Janssen Pharmaceutica over 1994 beloopt 6,9 miljard fr., tegenover 2,9 miljard fr. het jaar voordien. De stijging van de bedrijfswinst levert hier zijn bijdrage, maar ook de forse verbetering van het financiële resultaat deed ruim zijn duit in het zakje. Het financiële resultaat werd in ruime mate beïnvloed door de betaling van een dividend van bijna 3 miljard fr. vanwege Janssen Internationaal, het koördinatiecentrum van de farmaceutische groep. Het jaar voordien werd die dividendbetaling overgeslagen.