Janssens begin juli burgemeester van Antwerpen

(tijd) - Leona Detiege stapt volgende week op als burgemeester van Antwerpen om plaats te maken voor haar opvolger, Patrick Janssens. Dat ontslag wordt op de eerstvolgende gemeenteraadsbijeenkomst, op 23 juni, meegedeeld. Onmiddellijk daarna wordt Janssens voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Begin juli heeft Antwerpen dus een nieuwe burgemeester.