Advertentie
Advertentie

Japan gaat steenkool invoeren uit SU

De Japanse onderneming Hokkaido Coal Import Centre heeft met de Sovjetunie een kontrakt getekend over de aankoop in de Sovjetunie van 300.000 ton steenkool per jaar. De overeenkomst wordt van kracht vanaf januari '89 en heeft een looptijd van vijf jaar. De prijzen zullen jaarlijks opnieuw onderhandeld worden.