Japan haalt uit naar VS en EG in verband met GATT-onderhandelingen

TOKIO (reuter) - Japan krijgt het stilaan op de heupen wegens het oeverloze gepalaver tussen de EG en de VS in verband met de Uruguay-ronde in het kader van de Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel (GATT).