JAPAN - MITSUBISHI

BRUSSEL (tijd) - "We willen in Brussel een unieke bank uitbouwen. Een bank die zich toelegt op kontakten tussen het Belgisch bedrijfsleven en het Japanse. Ook tussen Belgische investeerders en Japanse produkten, en omgekeerd. Voor een bank als de onze is het Benelux-gebied een harde markt, maar we zoeken de gaten erin,' zegt Hidenari Hirota, topman van Mitsubishi Bank Europe in Brussel. Hirota kan alvast een mooie deal voorleggen. De overname van Omnichem door Ajinomoto kwam er door bemiddeling van de Mitsubishi Bank. En dit soort deals moet precies de toekomststrategie van de Belgische antenne van deze Japanse bank worden. "Dat is nu een mooi voorbeeld van wat we willen bereiken. We willen het Japans bedrijfsleven vertrouwd maken met België en Nederland. Omgekeerd willen we het Belgisch bedrijfsleven begeleiden naar Japan. Er is te weinig verkeer in beide richtingen,' zegt Hirota. Mitsubishi Bank Europe startte vijftien jaar geleden in Brussel. Brussel werd toen als eerste Europese uitvalsbasis gekozen om aktief te worden op de Euromarkt. "In Japan was het voor commerciële banken verboden om ook in het effektenverkeer bezig te zijn. Brussel leek toen de ideale plaats om die Euro-aktiviteiten op te starten,' zegt Hirota. Maar de Mitsubishi Bank veranderde gaandeweg van strategie. Haar Europese inplantingen namen toe. De bank bezit nu branches in alle belangrijke financiële plaatsen van de EG, van Milaan tot Frankfurt, en dat via een omweg in Zwitserland. Bovendien creëerde de bank in Londen Mitsubishi Finance International, een dochter die de draaischijf werd voor de Euromarkt. Het filiaal in Brussel zag dus meer en meer terrein verloren gaan tijdens de expansie van de bankmoeder. Het ging op zoek naar nieuwe aktiviteiten. Nieuwe wegen "Het roer is omgegooid. We richten ons nu volledig op de Benelux. Bovendien veranderden onze aktiviteiten ingrijpend,' zo stelt Hirota. "Vroeger ging onze aandacht volledig uit naar marktprodukten en waren we vooral een investmentbank. Nu is onze aandacht gericht op klanten uit de bedrijfswereld en ook wel overheidsinstellingen. België en Nederland zijn zeer konkurrentiële markten. In België heb je de drie commerciële banken en een aantal aktieve spaarbanken die de massamarkt volledig beheersen en voor een groot stuk ook verweven zijn met de bedrijfswereld. We willen dan ook niet konkurreren met deze instellingen omdat dat hoe dan ook moeilijk zou zijn. Mitsubishi gaat op zoek naar die dingen die niet goed of helemaal niet gedaan worden.' "We willen zo onze kennis en know how van de Japanse markt hier uitspelen. We willen een brug zijn tussen de Benelux en Japan. Onze sterkte ligt precies in het feit dat we een ruime klantenbasis in Japan hebben en dus aan de Belgische bedrijven een aantal interessante voorstellen kunnen doen. Omgekeerd kunnen we aan onze Japanse klanten natuurlijk België leren kennen en hun uitnodigen tot investeringen ter plaatse.' Mitsubishi Bank was voor WO II een onderdeel van de grote industriële Mitsubishi-groep. Toen generaal MacArthur tijdens de Amerikaanse bezetting de holdings verbood, werd de bank van de groep ontkoppeld. Het imperium van Mitsubishi bestaat nu uit een aantal zeer grote bedrijven die echter niet meer onder een centrale struktuur vallen. Naast het bekende Mitsubishi-merk, naast auto's ook aktief in de elektronika en de staalnijverheid, zijn groepen als Asahi (inderdaad hoofdaandeelhouder van Glaverbel) en het fotomerk Nikkon afsplitsingen van het grote Mitsubishi-konglomeraat van voor de oorlog. "Nu bestaan er geen holdings meer in Japan. We zijn wel huisbank van de bedrijven uit de Mitsubishi-groep en de bedrijven bezitten kruisparticipaties in elkaar. Toch zijn die participaties (wettelijk) beperkt tot 5 procent en een echte top bestaat niet meer. Overigens bedraagt op onze thuismarkt het aandeel van de "Mitsubishi-groep' in onze leenaktiviteiten slechts 5 procent,' aldus Hirota. België verkopen Volgens de bankier zijn de Japanse zakenlui steeds meer geïnteresseerd in Europa. De komst van Europa 1992 heeft de druk op het bedrijfsleven om naar Europa uit te wijken, verhoogd. Een mooi voorbeeld zijn de autokonstrukteurs. Nissan, Honda en Toyota kwamen allemaal naar het Verenigd Koninkrijk om een assemblagebedrijf binnen de grenzen van "Fortress Europe' te hebben. "Mitsubishi Auto heeft nog niet beslist waar het naartoe gaat. Nu de konkurrentie in het Verenigd Koninkrijk zit, kan ze misschien uitwijken naar het vasteland,' aldus Hirota. Volgens de bankier is België nauwelijks bekend in Japan. "Dat is jammer. België heeft heel wat voordelen te bieden. De ideale geografische ligging, de geschoolde arbeidskrachten en de talenkennis zijn grote troeven. Veel Belgen spreken Engels en dat is een groot voordeel. Een belangrijke reden dat Japanse zakenlui zo snel naar Engeland trokken, was omdat ze daar in het Engels konden onderhandelen. Het komt er dus op aan om België te verkopen bij onze klanten.' "Maar omgekeerd zijn er evenveel opportuniteiten. Ik weet zeker dat nog meer Belgische bedrijven aan uitvoer naar Japan kunnen denken. We zouden hun kunnen helpen met het zoeken van partners in Japan, met het opzetten van een joint-venture of een overname. Door onze goede kennis van Japan en haar bedrijfskultuur zouden we de kontakten kunnen leggen. Veel te weinig bedrijven zoeken nu de weg naar Japan of Zuidoost-Azië.' Vooral luxueuze verbruikersgoederen kunnen hun weg naar Japan nog vinden, zo blijkt. Mitsubishi Bank Europe wil dus een soort huwelijksmakelaar worden in het bedrijfsleven. Het huwelijk van Ajinomoto met Omnichem was alvast een spectaculair voorbeeld. Hirota blijft een voorzichtig bankier. "Voor de Japanse zakenwereld is Europa het laatste kontinent dat aangeboord wordt. Eerst trokken we naar Zuidoost-Azië, dan naar de VS en nu naar Europa. Maar Europa is helemaal anders dan de VS. De zakenwereld heeft hier een totaal andere kultuur en andere gewoonten. Japanse zakenlui mogen hier niet komen om alles op te kopen tegen elke prijs. Ze moeten goed voorbereid naar deze markt komen en daar wil Mitsubishi Bank bij helpen. Wij moeten hun wegwijs maken in Euorpa.' Overigens moet het niet via onvriendelijke overnames verlopen, zo vindt Hirota. Zelfs bij een volledige overname kan het management soms Europees blijven, en Hirota verwijst graag naar Glaverbel, dat gekontroleerd wordt door Mitsubishi-onderdeel Asahi-Glass. Lineaire obligaties Voor de investeerders probeert Mitsubishi Bank op dezelfde manier financiële bruggen te bouwen. "We kunnen aan Europese investeerders Japanse beleggingsinstrumenten aanbieden. En omgekeerd kunnen we aan Japanse investeerders ook Europese instrumenten aanbieden.' Mitsubishi poogt zeer voorzichtig de nieuwe staatsleningen, de zogenaamde lineaire obligaties, aan de man te brengen. Ook hier moeten de barrière van wantrouwen en vooral onbekendheid doorbroken worden. De lineaire obligaties worden nu alvast verkocht als een obligatie-instrument dat past in een globale spreiding van het risico. Overigens staat Mitsubishi Bank niet afkering tegenover een samenwerking met een Belgische financiële instelling om bijvoorbeeld samen een beleggingsfonds op te starten. Konkrete plannen in deze richting bestaan echter nog niet. Samenwerken, dat is het motto van Mitsubishi Bank. Volgens Hirota ondervindt zijn bank in Brussel geen echte konkurrentie van andere Japanse banken. "We zijn uniek bezig. Meestal zijn de andere banken aktief op de markt en minder gericht op klanten. Bij ons is dat precies omgekeerd.' Volgens Hirota zijn de instellingen wel gekomen om te blijven. "Er is een verschil tussen Japanse banken en Amerikaanse banken. De Amerikaanse financiële instellingen hebben vaak België verlaten omdat ze op het thuisfront moeilijkheden hadden. Daarnaast kijken de VS-banken sterk naar rendement op korte termijn. Als een filiaal te lang met verlies draait, dan wordt het afgestoten. En dat is gebeurd in België. Maar de Japanse banken hebben een andere filozofie en kijken meer naar de lange termijn. Daarom blijven we ook.' Toch geeft Hirota ook toe dat het zeer moelijk is om in België met winst te draaien. Maar Hirota is optimitisch, de komst van 1992 zal de druk op het Japanse zakenleven verhogen om naar Europa, en wie weet België te komen. En daarnaast wacht deze Japanse bankier op Belgische bedrijfsleiders die de tocht omgekeerd willen doen.JV >