Japan ontvouwt plan voor deregulering ekonomie

TOKYO (reuter/afp) - De Japanse regering prezenteerde vrijdag een vijfjarenprogramma van niet minder dan 1.091 punten om te komen tot minder voorschriften en minder bureaukratie in de ekonomie. De maatregelen moeten de binnenlandse vraag en de import bevorderen en de kritiek uit het buitenland de wind uit de zeilen nemen.Japan komt daarmee tegemoet aan de internationale kritiek dat het zijn markt gesloten houdt en daardoor grote handelsoverschotten heeft met andere landen, in het bijzonder de Verenigde Staten. Het omvangrijke dereguleringsprogramma heeft betrekking op sektoren als de bouw, de distributie, de telekommunikatie, het transport, de energievoorziening, de financiële dienstverlening en de arbeidspraktijken.