Japan start medische centra voor werkverslaafden

TOKIO (reuter) - Het Japanse ministerie van arbeid gaat over het hele land ettelijke honderden centra openen die moeten verhinderen dat werknemers sterven als gevolg van overwerk (karoshi). Tijdens de komende zeven jaar zullen 347 dergelijke centra geopend worden. Geneesheren zullen tevens de mogelijkheid krijgen een speciale opleiding te volgen om beter met deze problemen overweg te kunnen.