Japan voert nieuw systeem van bancaire controle in

(tijd) - Het Japanse ministerie van Financiën kondigde aan het systeem van bancair toezicht volledig te herzien. Bedoeling is het vermijden van schandalen zoals dat bij Daiwa Bank. Concreet betekent een en ander de aanwerving van extra controleurs, een groter beroep op extrene resvisoren en de invoering van nieuwe criteria waarop de banken beoordeeld worden.Het schandaal rond Daiwa heeft zowel in als buiten Japan het nodige stof doen opwaaien. Enkele maanden geleden bleek dat de Amerikaanse vestiging van de bank gedurende tien jaar verliezen uit obligatiehandel voor een totaal bedrag van ruim een miljard dollar verborgen had gehouden voor de Amerikaanse en Japanse autoriteiten. Dat leverde de bank in de VS 24 beschuldigingen op, met een mogelijke boete van een miljard dollar, plus het ontslag van haar voorzitter. De Amerikaanse vestiging moet haar deuren sluiten en de bank zal compleet geherstructureerd worden.