Japan wijt zijn groot handelsoverschot aan sterk afnemende groei

LONDEN (reuter/tijd) - De toename van het handelstekort van de Europese Gemeenschap met Japan met 48% in 1991, wordt door de Japanse overheid in hoofdzaak aan de sterk toegenomen EG-invoer (vooral ingevolge de Duitse eenmaking) en aan een slabakkende Japanse ekonomische groei toegeschreven. Dat bleek zaterdag in Londen op de topbijeenkomst EG-Japan, waar echter ook op de verantwoordelijkheid van de EG werd gewezen. Sinds de ondertekening van een "gemeenschappelijke verklaring' in juli 1991 in Den Haag, houden de Europese Gemeenschap en Japan een jaarlijkse topbijeenkomst. Hieraan werd zaterdag in Londen deelgenomen door de Britse eerste minister John Major, huidig voorzitter van de Europese Raad, EG-kommissievoorzitter Jacques Delors en de Japanse eerste minister Kiichi Miyazawa.