Japan wil meer financiële informatie van bedrijven

TOKIO (reuter) - Het Japanse ministerie van financiën neemt in overweging om de plaatselijke bedrijven ertoe te verplichten meer informatie over hun financiële toestand te verstrekken. Een funktionaris van het ministerie verwees daarbij in de eerste plaats naar de verborgen winsten en verliezen. Vermoedelijk is het dus de bedoeling dat de verschillen tussen de boekwaarde en de marktwaarde van aandelen, obligaties, futures en opties publiek worden bekendgemaakt.