Japanse bankautoriteiten grijpen in

TOKIO (reuter) - De financiële autoriteiten van Japan hebben ermee ingestemd om 8 miljard yen uit te lenen voor de fusie van de Toho Sogo en Iyo bank. Het is voor het eerst sinds 1971 dat in Japan een beroep wordt gedaan op de financiële noodreglementering voor banken die in moeilijkheden zijn gekomen. De rente die de gefuseerde bank op de lening moet betalen, ligt 5 procentpunt onder de rente op de tienjarige overheidsobligaties. De twee Japanse banken zullen op 1 april fuseren. Het is vooral de Togo Sogo-bank die met moeilijkheden heeft te kampen. Met de fusie en de lening hopen de autoriteiten de deposito's te vrijwaren evenals de tewerkstelling bij de banken. De kans dat nog banken zullen volgen, is reëel.