Japanse beurshuizen zijn bang voor bankkonkurrentie

TOKIO (reuter) - De Big Four, de vier grootste Japanse beursmakelaars, zijn vurige pleitbezorgers geworden voor een strengere kontrole van de banken. Die banken worden immers hun grootste rivalen na de verregaande financiële hervormingen van volgend jaar. Dank zij de nieuwe hervormingen moet het voor de banken mogelijk worden zich in de effektensektor te begeven via filialen. De belangrijkste eis van de beursmakelaars is dat nieuwe filialen van banken niet als lead-manager kunnen optreden bij de emissie van obligaties voor bedrijven die kliënt zijn bij hun moedermaatschappij. Deze vraag zou wel eens krachtig van de hand kunnen gewezen worden door de grote banken die de underwriting van obligaties als de belanrijkste bron van inkomsten voor hun filialen zien.