Japanse defensie-uitgaven stijgen met zes procent in 1990

TOKIO (afp) - Het Japanse defensiebureau heeft gisteren haar begroting voor 1990 ingediend. de defensie-uitgaven stijgen met 6,35 procent tot bijna 1.200 miljard frank. In de begroting is geld voorzien voor de bouw van het omstreden Japans-Amerikaans gevechtsvliegtuig FSX.