Japanse ekonomie groeit tegen ritme van 11,3 pct.

De Japanse ekonomie presteert sterker dan de meeste ekonomisten verwacht hadden. In het eerste kwartaal van 1988 is het bruto nationaal produkt (BNP) van Japan, blijkens cijfers van het Economic Planning Agency (EPA), reëel met 2,7 procent gegroeid. Op jaarbasis betekent dit een reële groei van 11,3 procent, wat neerkomt op het hoogste groeiritme sinds 10 jaar.