Japanse groei-explosie biedt yen betere perspectieven

De dollar brokkelde deze week tijdelijk af tot 1,51 mark. Vooral de neerwaartse druk op de verhouding dollar/yen speelde de munt parten. De sterker dan verwachte Japanse groei in het eerste kwartaal doet de hoop op een snelle renteverhoging weer toenemen. In Zweden en Italië wordt met ongeduld uitgekeken naar lagere rentetarieven. Zowel de kroon als de lire gingen op zoek naar nieuwe jaarhoogtepunten.