Advertentie
Advertentie

Japanse regering mikt op jaarlijkse groei van 3 procent

TOKYO (afp) - De Japanse Economische Raad heeft in haar Economisch Plan voor de middellange termijn (1996-2001) een jaarlijkse economische groei in Japan vooropgesteld van gemiddeld 3 procent. De werkloosheid bedraagt volgens de Raad in 2001 naar verwachting 2,75 procent van de beroepsbevolking; de inflatie tot 2000 beloopt gemiddeld 0,75 procent per jaar.De Economische Raad is het adviesorgaan voor de Japanse regering en het Economisch Planbureau EPA. De Raad dringt er in haar plan op aan de ingeslagen weg van deregulering en structurele veranderingen in de Japanse economie te blijven volgen. Alleen dan kan de groeidoelstelling bereikt worden. Zonder het Economisch Plan, blijft de economische groei beperkt tot gemiddeld 1,75 procent, aldus de Economische Raad.