Advertentie
Advertentie

Japanse regering rondt begroting 1997-'98 af

TOKYO (reuter) - De Japanse regering keurde op kerstdag de begroting voor het fiscale jaar 1997-'98 goed. De nadruk ligt op het terugdringen van het overheidsdeficit, eerder dan op het aanmoedigen van het economisch herstel. De economische groei moet zorgen voor een evenwichtiger overheidsbudget.'Dit is de eerste stap naar de verbetering van de overheidsfinanciën. Tijdens het begrotingsjaar 1997-'98 zullen we fiscale hervormingen doorvoeren en de overheidsuitgaven fors terugdringen. De schuldfinanciering wordt met 4,3 biljoen yen ingekrompen', aldus een mededeling van de regering. Premier Ryutaro Hashimoto zegt dat de fiscale hervormingen een aanloop zijn voor een doorgedreven hervorming van het overheidsapparaat, die klaar moet zijn tegen 2001. De begroting gaat in januari ter goedkeuring naar het parlement.