Japanse uitvoer naar Zuid-Afrika kwart hoger

De Japanse uitvoer naar Zuid-Afrika is tijdens het eerste semester van dit jaar fors toegenomen. Pogingen van de Japanse regering om die handel wat af te remmen blijken in de realiteit geen sukses te kennen. In bepaalde kringen rees enige tijd geleden protest toen bekend werd dat Japan de belangrijkste handelspartner van Zuid-Afrika was geworden.