JavaSoft zal belangstelling voor Java nog doen aanzwellen

(tijd) - In de herfst van vorig jaar introduceerde Sun Microsystems officieel de Java-programmeertaal, het resultaat van jaren onderzoek en ontwikkeling. Het is de eerste taal die echt op eenvoudige wijze complex programmeren mogelijk maakt zonder gebonden te zijn aan een of ander platform. De belangstelling en de activiteiten rond Java ontwikkelden zich zo snel, dat Sun het wijs geoordeeld heeft om vorige maand JavaSoft op te richten, een nieuwe divisie die zich specifiek gaat bezighouden met de ontwikkeling, de commercialisering en de ondersteuning van produkten die gebaseerd zijn op de Java-technologie.Java is zeker niet de eerste programeertaal die de taak van een programmeur probeert te verlichten. Maar het lijkt wel de eerste te zijn die daar effectief ook in kan slagen, tenminste te oordelen naar de reactie op de markt. De taal ontstond eigenlijk toen een aantal ontwikkelaars binnen Sun Microsystems aan een groter project werkten om gesofistikeerde software voor consumentenelektronica te ontwikkelen. Aanvankelijk gebruikten zij C++, maar al snel stuitten zij op meerdere problemen - eerst louter compilertechnologie-problemen, maar steeds meer ook moeilijkheden die enkel konden overwonnen worden door ook de taal te wijzigen.