Je kan best met een vaste prijs naar de beurs gaan, bewijst G-Bank

(tijd) - Over de beste techniek om een aandeel naar de beurs te brengen, bestaan er in België twee scholen. Sommige gespecializeerde tussenpersonen zoals o.m. Bank Degroof, zweren bij de "tendermetode' waarin de uitgifteprijs wordt vastgesteld aan de hand van de vraag op de markt. Grotere banken met een uitgebreid plaatsingsnet houden het daarentegen liever bij een vaste emissieprijs, die door de emittent en zijn advizeurs wordt bepaald aan de hand van de traditionele waarderingscriteria. In een interne studie toonden toplui van de Generale Bank recent aan dat het brede partikuliere beleggerspubliek alleszins de voorkeur geeft aan een vaste prijs. We hadden hierover een gesprek met Eric De Keuleneer, hoofd van de divisie Corporate Banking & Finance en Jan Suykens van het departement Corporate & Investment Banking van de Generale Bank. Jan Suykens verwees naar de studie tijdens zijn uiteenzetting op de studiedag die de Vlerick School voor Management afgelopen week over beursintrodukties hield.