Jean-Louis Duplat pleit voor een beperkte, onafhankelijke Bankkommissie

BRUSSEL (tijd) - De komst van Jean-Louis Duplat aan het hoofd van de Bankkommissie schiep grote verwachtingen. Deze onafhankelijke magistraat zou de reputatie van dit toezichtsorgaan opkrikken, na de schade die de instelling opliep in de Generale-strijd. Inmiddels draait de wetgevende macht op volle toeren en worden allerlei hervormingen in de financiële wereld gestaag - soms wat traag - doorgevoerd. Tijd, zo vonden wij om met de voorzitter een balans op te maken en over de toekomst van de Bankkommissie te praten.