Advertentie
Advertentie

Jean-Luc Dehaene verduidelijkt: 'Alle elementen moeten bespreekbaar zijn'

(tijd) - 'Alle elementen moeten besproken worden.' Op deze wijze verduidelijkte premier Jean-Luc Dehaene zijn standpunt over de automatische loonindexering. Dehaene vindt dat men zijn reis naar de Verenigde Staten niet als de start van de verkiezingscampagne moet beschouwen. De reden dat hij plots veel reist, is dat er naar hem geluisterd wordt. 'Ik ben geen Mijnheer Niemand meer.'Op de terugvlucht uit de Verenigde Staten was er na de drukte van de voorbije dagen tijd om met de premier een balans op te maken van zijn reis. Bij het grote publiek blijven daarvan maar drie zaken hangen: de show in Dallas, de ruzie met de gewesten over de buitenlandse handel en de rel rond de automatische loonindexering. De reden waarom Dehaene naar de Verenigde Staten trok, was echter om met president Clinton en VN-sekretaris-generaal Boetros-Ghali te praten over de wereldpolitiek. En in tweede instantie was het de bedoeling, België te promoten. Over deze aspekten van de reis is Dehaene zeer tevreden: 'Het beeld van België is veel positiever dan ik had verwacht. Tegelijk echter zijn een aantal vermoedens bevestigd. Een daarvan is dat de Amerikanen de wet op een andere manier benaderen. Voor hen is de wet de wet. Zij willen die niet omzeilen. Wel vragen ze zekerheid. De ekonomische ruling beantwoordt dan ook aan de mentaliteit van de Amerikanen. Op het ministerie van financiën moet er een speciale cel komen om snel te kunnen onderhandelen. In deze optiek moet je ook de boodschap passen dat er niet zal geraakt worden aan het statuut van de koördinatie- en distributiecentra.'