Advertentie
Advertentie

Jean-Pierre Maes wordt voorzitter van Commissie Boekhoudkundige Normen

(tijd) - De ministerraad benoemde Jean-Pierre Maes, adviseur bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), tot nieuwe voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). De commissie, die al ruim twee jaar ontslagnemend was, kreeg eindelijk een nieuwe samenstelling. Opvallendste nieuwkomer is Jean-Marc Delporte, adjunct-administrateur generaal van de fiscale administratie. Delporte is echter niet benoemd op voorstel van minister van Financiën Viseur, maar op die van zijn beschermheer, minister van Economische Zaken Di Rupo (PS).De regering keurde het ontwerp van KB goed op 25 februari 1999, maar het blijft wachten op de publicatie in het Staatsblad. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) brengt adviezen uit over belangrijke boekhoudkundige problemen en zorgt voor verduidelijking van de boekhoudwetgeving. De CBN bestond tot nu toe uit veertien leden - maar telt in zijn nieuwe samenstelling zestien leden - en staat onder de voogdij van de ministers van Economische Zaken (Di Rupo, PS) en Justitie (Van Parys, CVP). De leden zijn benoemd op voorstel van de ministers van Financiën (2), Economie (2), Justitie en KMO, de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF), de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut der Accountants (IDAC) en het Beroepsinstituut van Boekhouders (BIB). De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CBR), waarin de sociale partners zitting hebben, duidde vier vertegenwoordigers aan (telkens twee voor werkgevers en werknemers), terwijl de representatieve organisaties van de zelfstandige ondernemers ook één vertegenwoordiger hebben. Naast een evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen is nu ook een voldoende ruime vertegenwoordiging gegeven aan vrouwen. In de nieuwe commissie zetelen vijf vrouwen.