Jefke en Marianneke nu helemaal samen

(tijd) - Alles begon met het mislukken van de creatie van de Grote Belgische Bank midden jaren 90. Het Gemeentekrediet trok zijn conclusies uit de Belgische bankenontrouw en liet al snel zijn oog vallen op een Franse partner. Crédit Local de France viel in de smaak, want was gelijkwaardig en had dezelfde interesses. Negen maanden later werd Dexia boven de doopvont gehouden. Gelijktijdig bracht het Gemeentekrediet zijn kapitaal gedeeltelijk naar de beurs. Iedereen tevreden, ook de in dit dossier belangrijke politieke wereld.Op 23 oktober 1996 toonden het Gemeentekrediet en Crédit Local de France na negen maanden intensieve onderhandelingen hun boreling Dexia aan de buitenwereld. Met de binationale alliantie reageerde het Gemeentekrediet als eerste op het afspringen van de gesprekken rond de creatie van de grote Belgische bank, in de meest optimistische scenario's geschetst als een ménage à trois van de BBL, het Gemeentekrediet en de Generale Bank. Toen minister van Financiën Maystadt in 1995 opriep om een Belgische bank met Europese dimensie te maken, reageerde vooral François Narmon, directievoorzitter van het Gemeentekrediet, enthousiast. De zoektocht naar een partner moest in zijn ogen in 1996 tot resultaten leiden.