Jekatarinburg slachtoffer van verheelde ramp

MOSKOU (anp) - Al meer dan 10 jaar wachten de sovjetburgers in Jekatarinburg op een verklaring voor de ramp die hen in 1979 trof. In enkele weken tijd stierven tientallen, wellicht honderden mensen aan een geheimzinnige ziekte. Miltvuur door besmet vlees, luidde de officiële diagnose. De inwoners van de stad, toen nog Sverdlovsk geheten, trokken dat in twijfel. Maar pas nu durven zij hardop lucht te geven aan hun bangste vermoedens: ze vrezen namelijk het slachtoffer te zijn geweest van bakteriologische sovjetwapens.