Advertentie
Advertentie

JEP: 226 nieuwe dossiers geopend

(tijd) - De aktiviteiten van de "Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reklame' (JEP) zijn in 1989 weer licht toegenomen. Vorig jaar werden er 226 nieuwe dossiers geopend, 1,3% meer dan in 1988. In haar vijftiende werkingsjaar stelde de JEP een duidelijke groei vast van de verzoeken om voorafgaand advies. "Dat getuigt van een efficiënte preventieve zelfdiscipline vanwege adverteerders, reklamebureaus en de media', aldus een persmededeling. De JEP kreeg 80 vragen om voorafgaand advies, wat overeenstemt met 27% van de behandelde gevallen en 4% meer is dan in 1988. Na een daling in '87 en '88 bleken er vorig jaar opnieuw meer klachten over reklameboodschappen te zijn. Het ging met name om reklame voor thuiswerk waarbij sprake was van oplichting. Ook de reakties van ondernemingen stegen. De jury opende wel minder dossiers op eigen initiatief. Het optreden van de JEP leidde in 37% van de gevallen tot niet-uitzending van de boodschap (of aanpassing met het oog op de toekomst), in 36% van de gevallen was er een aanbeveling tot wijziging.