Advertentie
Advertentie

Jersey ondergraaftEU-spaarfiscaliteit

(tijd) - Het Kanaaleiland Jersey heeft een achterpoortje ontdekt in de Europese richtlijn over de spaarfiscaliteit. Het belastingparadijs was er als de kippen bij om te melden dat de zeer vermogende Europeaan op beide oren kan slapen: dankzij een constructie met 'trust' en bedrijfjes kunnen de superrijken belastingen op buitenlands spaargeld blijven ontlopen. De richtlijn verplicht banken uit twaalf EU-landen vanaf 2005 informatie over buitenlandse spaartegoeden door te spelen aan belastingadministraties van andere EU-landen. Europa wil daarmee de ontduiking van de belasting op spaargeld onmogelijk maken. Drie EU-landen - Belgie, Luxemburg en Oostenrijk - doen niet mee aan de gegevensuitwisseling. In ruil heffen zij vanaf 2005 een roerende voorheffing die tegen 2010 geleidelijk wordt opgetrokken tot 35 procent. Jersey beweert dat particulieren die een discretionaire trust oprichten, ontsnappen aan de EU-richtlijn, schreef Financial Times vrijdag. Een trust beheert het vermogen van derden en handelt als eigenaar ten bate van de feitelijke eigenaar. Trustbeheerders kunnen in Jersey bedrijven oprichten die geen belastingen betalen. Die bedrijven bezitten dan bankrekeningen. De rentebetalingen die ze ontvangen vallen niet onder de richtlijn omdat een bedrijf de begunstigde is en niet een particulier. Om de belegger van zijn opbrengst te laten genieten, keert het bedrijf dividenden uit. Het is niet duidelijk hoe de EU-lidstaten het lek in hun regelgeving dichten. Ze hoe ze de richtlijn in nationale wetgeving willen omzetten.