Jeugdcriminaliteit en (sub)cultuur

Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) zorgde deze week voor opschudding, toen hij een onderzoek aankondigde naar de relatie tussen criminaliteit en allochtone afkomst. In de politieke wereld leek enkel het Vlaams Blok echt tevreden met het initiatief. Politici van andere partijen aarzelden: zou dit niet leiden tot een bijkomende stigmatisering van de allochtonen, of tot misbruik van de onderzoeksresultaten? De Leuvense jeugdcriminoloog Lode Walgrave bekijkt het plan van Verwilghen heel nuchter: 'Het toont nog eens aan dat wetenschappelijk onderzoek in