Jeugdsanctierecht dreigt te verzanden

(tijd) - Het jeugdsanctierecht dreigt op de lange baan te worden geschoven, omdat de vorige Vlaamse regering geen advies heeft uitgebracht. Dat is nochtans wettelijk verplicht. De federale minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), stuurde haar voorontwerp van wet naar de Raad van State, maar de kans is reëel dat de consultatieronde bij de gemeenschappen moet worden overgedaan.