Jeugdwerk en kunsten sterkste groeiers in kultuurbudget

BRUSSEL (tijd) - Het jeugdwerk en de kunsten zijn de jongste jaren de sterkst groeiende sektoren in de Vlaamse kultuurbegroting. Sinds 1991 zijn de kredieten voor deze sektoren met respektievelijk 49 en 33 procent gestegen, vergeleken met een globale toename van het kultuurbudget met 20 procent. De dotatie aan de BRTN, veruit de grootste post in het kultuurbudget, nam in die periode slechts met 7 procent toe. Maar de openbare omroep kon wel rekenen op extra inkomsten uit reklame en sponsoring.Op de ontwerpbegroting 1995 staan voor 17,5 miljard frank aan kredieten voor kultuur ingeschreven, goed voor 3,3 procent van de totale begroting. Het leeuwedeel gaat naar de BRTN: 7,4 miljard of 42,5 procent van de kultuurbegroting. Voor de volksontwikkeling en de openbare biblioteken is 3,5 miljard voorzien (20 procent), voor de kunsten 3,3 miljard (19 procent), voor het jeugdwerk 1,3 miljard (7 procent), voor sport 1,2 miljard (7 procent) en voor toerisme 800 miljoen (5 procent).