Jeugdwerkplan bezorgt kulturele sektor 250 jobs

(tijd) - De Vlaamse regering heeft beslist 250 banen te creëren in de kulturele sektor in het kader van het jeugdwerkgarantieplan. Daarvoor komen jongeren tot 25 jaar in aanmerking die twee jaar werkzoekend zijn. Tevens bereikten de ministers Weckx (kultuur) en Detiège (tewerkstelling) een akkoord over nog 450 bijkomende tewerkstellingskansen in het kader van het jeugdwerkgarentieplan in de biblioteken, sportcentra en het toerisme.