Jo Colruyt: eenvoud, hard werken en direkte kommunikatie

(tijd) - Jo Colruyt stierf zoals hij geleefd heeft: in eenvoud. Luxe en dure woorden hadden geen vat op deze miljardair. Jo Colruyt bleef steeds zichzelf en kwam op voor zijn mening. En hij was bereid daar de prijs voor te betalen: af en toe miserie. Colruyt had zijn eigen manier om zaken aan te pakken. Kollega's naäpen stond niet in zijn woordenboek. Een zware top aan zijn bedrijf evenmin. Een minimum aan chefs en stafpersoneel was de beste manier om het personeel gemotiveerd te houden, zo oordeelde de topman van één van de meest originele distributeurs. Wie was Jo Colruyt? Een eenvoudig hardwerkend man die meer belang hechtte aan gezond boerenverstand dan aan dure managementwoorden? Jo Colruyt droeg evenzeer de stempel van een harde leerschool. Hij was de oudste zoon in een gezin met 9 kinderen. Zijn vader Franz kwam uit een gezin van 11 kinderen. Na zijn humaniora-studies kreeg Jo Colruyt van zijn vader te horen dat verder studeren er niet in zat. 'Mijn vader zei me dat ik als oudste mijn verantwoordelijkheid moest nemen tegenover broers en zusters omdat hij ziek kon worden', zei Jo Colruyt destijds aan deze krant. 'Mijn universiteit was wat mijn medewerkers me leerden. Kunnen luisteren is belangrijk.' In 1956, op 28-jarige leeftijd, werd Jo Colruyt bedrijfsleider bij Colruyt, twee jaar voor het overlijden van zijn vader.