Advertentie
Advertentie

Jobs in banksector lopen sterkst terug in België

(tijd) - België kende tussen 1994 en 1999 de sterkste daling van de werkgelegenheid in de banksector van alle EU-landen. In 1994 werkten 78.589 mensen in de Belgische banksector; in 1999 nog 73.676. Dat is een daling van ruim 6 procent.België gaat daarmee in tegen de Europese trend. Het merendeel van de EU-landen zag in dezelfde periode de werkgelegenheid in de banksector stijgen. Het aantal jobs in de hele EU-banksector nam tussen 1994 en 1999 toe van 2,2 tot 2,7 miljoen. De cijfers staan in de jaarlijkse studie over de Europese banksector van Eurostat, het EU-bureau voor de Statistiek.Het aantal kredietinstellingen in de Europese Unie verminderde tussen 1994 en 1999 gevoelig. In 1994 waren er 9.938 kredietinstellingen in de unie, in 1999 nog 7.969. Per miljoen inwoners gaat het aantal banken van 27 in 1994 naar 22 in 1999. België kende de op een na sterkste daling van het aantal kredietinstellingen. In 1994 telde België 122 kredietinstellingen; in 1999 nog 89. Dat is een daling van 27 procent. Alleen Portugal kende met een daling van 27,5 procent een grotere terugval. Per miljoen inwoners telde België in 1999 nog 9 kredietinstellingen, ten opzichte van 12 in 1994.Eurostat schrijft de vermindering van het aantal banken toe aan de voltooiing van de Europese eenheidsmarkt, de liberalisering van de financiële diensten die leidde tot de privatisering van overheidsbanken en aan de komst van de euro.Het lagere aantal kredietinstellingen leidde in Europa niet tot minder bankkantoren. Tussen 1994 en 1999 kwamen er in de hele EU 10.718 kantoren bij, een stijging van 4,1 procent. Ook hier volgt België de Europese trend niet. Het aantal bankkantoren in België zakte in dezelfde periode van 6.689 tot 5.727, een daling met 14,4 procent. Twee EU-landen kenden nog een sterkere daling van het aantal kantoren. JL