Jobs moeten in hele EU worden aangeboden

BRUSSEL (tijd) - De verspreiding van inlichtingen over openstaande betrekkingen in de hele EU zal de mobiliteit van de Europese werkers ten goede komen. Dat meent de Europese Commissie, die nog enkele andere voorstellen doet om die mobiliteit te bevorderen. Ze wil ook de toepassing van de socialezekerheidsstelsels verbeteren voor migrerende niet-EU-burgers.Het Verdrag van Rome waarborgt in zijn artikel 48 iedere burger van de Europese Unie het recht om in een andere EU-lidstaat te gaan werken of werk te zoeken. Toch stuit dit vrij verkeer van werkers nog op tal van hinderpalen. Een werkgroep onder leiding van de Franse politica Simone Veil stelde hierover in maart een verslag op. Van de actieve EU-bevolking werkt minder dan 2 procent in een andere lidstaat.