Joegoslavië wil overstap naar een marktekonomie

In Joegoslavië heeft de regering het parlement een verstrekkend hervormingsplan voorgesteld, dat het land in de richting van een marktekonomie moet leiden. De regering maakte voorts bekend dat zij een beginselakkoord bereikt heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een bijstandskrediet van 490 miljoen dollar, waarbij een eerste schijf naar verluidt betrekking zal hebben op 260 miljoen dollar.