Joegoslavisch centraal komitee bijeen

In de Joegoslavische hoofdstad Belgrado heeft de kommunistische partijleider Stipe Suvar gisterenmorgen de zitting van het centraal komitee geopend. Die zal tijdens het tweedaagse plenum zoeken naar oplossingen voor de ekonomische problemen en de etnische spanningen, en zal tevens een zuivering aan de top doorvoeren. De 165 leden van het centraal komitee hebben de keuze uit twee voorstellen: het door de republiek Slovenië geleide kamp is voor demokratische politieke hervormingen en de invoering van een markt-ekonomie, en het door Servië geleide kamp is voorstander van een grotere centralizering, waarbij de federale staat een sleutelrol speelt in de ekonomie.