Joegoslavische eenheid staat op springen

BELGRADO (reuter) - Terwijl andere Oostbloklanden als Hongarije en Polen in versneld tempo een hervormingskoers hebben ingeslagen, zakt het land dat ooit model stond voor veranderingen binnen het kommunistisch bestel steeds dieper weg in ernstige etnische, ekonomische en politieke problemen. De onderlinge verschillen tussen de zes republieken en twee autonome provincies in Joegoslavië zijn zo groot, dat nog weinigen geloven dat het "noodkongres' van de Joegoslavische KP in januari met een gemeenschappelijk aktieplan uit de bus kan komen.