Joegoslavische ekonomie uit het slop

BELGRADO (reuter/tijd) - Het zelfvertrouwen van de Bondsrepubliek Joegoslavië (Servië en Montenegro) groeit. Dank zij het ekonomisch programma van Dragoslav Avramovic, de goeverneur van de centrale bank, werd de maandelijkse hyperinflatie van 300 miljoen procent op korte tijd tot nagenoeg zero gereduceerd en begint de industriële produktie aan te trekken, ondanks de VN-sancties.Het ekonomisch programma van de 75-jarige Avramovic werd gelanceerd op 24 januari. Het bekendste onderdeel ervan is de kreatie van een nieuwe konverteerbare munt, de superdinar, die tegen een wisselkoers van één tegen één aan de Duitse mark gekoppeld werd. De resultaten van het ekonomisch herstelprogramma zijn indrukwekkend. De prijsstijgingen werden een halt toegeroepen en de produktie, die tot de helft herleid was van het peil bereikt in 1991, is met meer dan 40 procent gestegen.